Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

zielonypenis
22:00
0273 8487 500
Reposted fromhagis hagis viajanealicejones janealicejones
zielonypenis
18:02
5692 1dee
zielonypenis
16:07
4744 96c1
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie

March 25 2017

zielonypenis
21:58
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viazurawianiaczka zurawianiaczka
zielonypenis
11:49
5044 1d2b
Reposted fromkukka kukka
zielonypenis
11:48
1704 67b4
Reposted fromwhisper whisper viakukka kukka
zielonypenis
11:47
Pan Arlekin przywołuje drugą ezopową przypowieść, w której skorpion prosi żabę , żeby przeniosła go przez rzekę. "Ukąsisz mnie i zabijesz" - mówi na to żaba. "Ależ skąd! Przecież gdybym to zrobił, tobym utonął" - stwierdza w odpowiedzi skorpion. Żaba niesie go więc przez rzekę, gdy wtem w połowie drogi skorpion ją kąsa. "Dlaczego? - pyta żaba - Teraz oboje zginiemy". "Taki mam charakter" - mówi skorpion, a pan Arlekin wznosi toast: "Wypijmy za charakter!".
Reposted fromkukka kukka

March 24 2017

zielonypenis
21:29
2434 8b61 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaflaus flaus

March 23 2017

zielonypenis
23:44
8527 59fb 500
Reposted bytouczuciepanpancernyprincess-carolynwyimaginowana-iguanapankamienLynxxxOsorkoniusdotmariuszflaustishkalargehamstercolliderjottossmoke11HypothermiaBiskupbehcioZerthinzurawianiaczkasucznikponurykosiarz
zielonypenis
00:05
0175 edf6 500
Twombly

March 22 2017

zielonypenis
19:38
patrzę przed siebie - widzę czarną ścianę z błota
patrzę za siebie - widzę błękitną sferę
patrzę pod nogi - szkło
w górę - ...

idę do przodu - płynę

ktoś powie: bądź tu i teraz.
 ja powiem: czas płynie na zewnątrz

March 18 2017

22:07
3282 6b71

bill-11b:

Smol snek but still no step

Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viapanpancerny panpancerny
zielonypenis
14:46
nie wierzę, że zupa jest aż tak mała
zielonypenis
01:48
3613 4856 500
Reposted fromUbik Ubik viasucznik sucznik

March 14 2017

zielonypenis
23:13
0995 1f66 500
zielonypenis
00:09

March 13 2017

21:25
A szczyt twórczości to tworzenie siebie.
— Leopold Staff “Igrzysko” (via embroiledthoughts)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
21:23
4795 be65 500

photo: Bazakbal

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
zielonypenis
21:17
5052 02db
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viasucznik sucznik
zielonypenis
21:15
Reposted fromsetsukaa13 setsukaa13 viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl